ซาจิทาเรียส ไอโอรอสซาจิทาเรียส ไอโอรอส
ลอบสังหารเดี่ยว ธนูแห่งคุณธรรม
13 ปีก่อนเคยเป็น「ผู้ได้รับเลือกเป็นเคียวโก」 เพื่อปกป้องเทพีซาโอริร่างจุติจึงต้องสละชีพ ถูกป้ายสีว่าเป็นผู้ทรยศแห่งแซงค์ทัวรี่ ถึงแม้ว่าร่างของไอโอรอสจะดับสูญไป แต่วิญญาณยังคงพิทักษ์เทพีอยู่ และคอยปลุกเร้าเซนต์คนอื่นให้ต่อสู้เพื่อคุณธรรม
Stats
ระดับ
A
Cloth kind
Gold Saint
Available
Yes
ค่า HP
11 024
ความเร็ว
210
P.DEF
479
M.DEF
366
P.ATK
2 915
P.CRIT
4 000
P.CRIT
150
อัตรา CRIT
Skills
อะตอมมิค ธันเดอร์โบลท์อะตอมมิค ธันเดอร์โบลท์
 1. ทำให้ศัตรู 1 ตัว ได้รับดาเมจ 100% ค่า DMG 100%
 2. ทำให้ศัตรู 1 ตัว ได้รับดาเมจ 105% ค่า DMG 105%
 3. ทำให้ศัตรู 1 ตัว ได้รับดาเมจ 110% ค่า DMG 110%
 4. ทำให้ศัตรู 1 ตัว ได้รับดาเมจ 115% ค่า DMG 115%
 5. ทำให้ศัตรู 1 ตัว ได้รับดาเมจ 120% ค่า DMG 120%
โกลด์เด้น แอร์โรว์โกลด์เด้น แอร์โรว์
 1. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับP.DMG 420% การโจมตีนี้จะดูดซับ P.ATK 25% ของเพื่อน 3 ตัว ค่า DMG 420%
 2. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับP.DMG 440% การโจมตีนี้จะดูดซับ P.ATK 25% ของเพื่อน 3 ตัว ค่า DMG 440%
 3. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับP.DMG 460% การโจมตีนี้จะดูดซับ P.ATK 25% ของเพื่อน 3 ตัว ค่า DMG 460%
 4. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 490% การโจมตีนี้จะดูดซับ P.ATK 25% ของเพื่อน 3 ตัว ค่า DMG 490%
 5. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 520% การโจมตีนี้จะดูดซับ P.ATK 25% ของเพื่อน 3 ตัว ค่า DMG 520%
ไดอิง ฮีโร่ไดอิง ฮีโร่
 1. หลังจากไอโอรอสตาย จะคืนพลังโจมตีที่ดูดซับไป 60% คืนพลังโจมตี 60%
 2. หลังจากไอโอรอสตาย จะคืนพลังโจมตีที่ดูดซับไป 70% คืนพลังโจมตี 70%
 3. หลังจากไอโอรอสตาย จะคืนพลังโจมตีที่ดูดซับไป 80% คืนพลังโจมตี 80%
 4. หลังจากไอโอรอสตาย จะคืนพลังโจมตีที่ดูดซับไป 90% คืนพลังโจมตี 90%
 5. หลังจากไอโอรอสตาย จะคืนพลังโจมตีที่ดูดซับไป 100% คืนพลังโจมตี 100%
จัสติซ ออฟ แอร์โรว์จัสติซ ออฟ แอร์โรว์
 1. เมื่่อไอโอรอสใช้ "โกลด์เด้น แอร์โรว์" สังหารเป้าหมาย จะมีโอกาส 70% ที่จะได้ได้เอ็กซ์ตร้า มูฟ หลังจากสังหารมีโอกาส 70% ได้เพิ่มเทิร์น
 2. เมื่่อไอโอรอสใช้ "โกลด์เด้น แอร์โรว์" สังหารเป้าหมาย จะมีโอกาส 75% ที่จะได้ได้เอ็กซ์ตร้า มูฟ หลังจากสังหารมีโอกาส 75% ได้เพิ่มเทิร์น
 3. เมื่่อไอโอรอสใช้ "โกลด์เด้น แอร์โรว์" สังหารเป้าหมาย จะมีโอกาส 80% ที่จะได้ได้เอ็กซ์ตร้า มูฟ หลังจากสังหารมีโอกาส 80% ได้เพิ่มเทิร์น
 4. เมื่่อไอโอรอสใช้ "โกลด์เด้น แอร์โรว์" สังหารเป้าหมาย จะมีโอกาส 85% ที่จะได้ได้เอ็กซ์ตร้า มูฟ หลังจากสังหารมีโอกาส 85% ได้เพิ่มเทิร์น
 5. เมื่่อไอโอรอสใช้ "โกลด์เด้น แอร์โรว์" สังหารเป้าหมาย จะมีโอกาส 90% ที่จะได้ได้เอ็กซ์ตร้า มูฟ หลังจากสังหารมีโอกาส 90% ได้เพิ่มเทิร์น
Chart