แคปริคอร์น ชูร่าแคปริคอร์น ชูร่า
CRIT หลายจังหวะ, คมเอ็กซ์คาลิเบอร์
ดาบแขนที่ถูกยกย่องว่าสามารถผ่าได้ทุกสิ่งอย่าง「เอ็กซ์คาลิเบอร์」 เป็นโกลด์เซนต์ที่มีอานุภาพระดับต้นๆเลยทีเดียว 13 ปีก่อนเคยรับคำสั่งให้จัดการไอโอรอสที่พาซาโอริหลบหนีไป เขายึดมั่นมาตลอดว่าพลังนั้นคือคุณธรรม ผู้ได้ชัยในการต่อสู้ถึงจะเป็นผู้มีคุณธรรมที่แท้จริง
Stats
ระดับ
A
Cloth kind
Gold Saint
Available
Yes
ค่า HP
10 857
ความเร็ว
275
P.DEF
472
M.DEF
362
P.ATK
2 871
P.CRIT
4 000
P.CRIT
150
อัตรา CRIT
Skills
เอ็กซ์คาลิเบอร์ ซิปเอ็กซ์คาลิเบอร์ ซิป
 1. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 100% ค่า DMG 100%
 2. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 105% ค่า DMG 105%
 3. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 110% ค่า DMG 110%
 4. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 115% ค่า DMG 115%
 5. ทำให้ศัตรู 1 ตัวได้รับ P.DMG 120% ค่า DMG 120%
เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่
 1. ทำดาเมจ 3 ครั้งให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ละครั้งสร้างP.DMG 70%+2800 ถ้าหากสามารถสังหารได้ (รวมถึงสัตว์อัญเชิญ) จะเพิ่ม สแต็ค"เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่"1ครั้งถาวร (เพิ่มสูงสุด 4 ครั้ง) ค่า DMG 70%(+2800)*3
 2. ทำดาเมจ 3 ครั้งให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ละครั้งสร้างP.DMG 75%+3000 ถ้าหากสามารถสังหารได้ (รวมถึงสัตว์อัญเชิญ) จะเพิ่ม สแต็ค"เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่"1ครั้งถาวร (เพิ่มสูงสุด 4 ครั้ง) ค่า DMG 75%(+3000)*3
 3. ทำดาเมจ 3 ครั้งให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ละครั้งสร้างP.DMG 80%+3200 ถ้าหากสามารถสังหารได้ (รวมถึงสัตว์อัญเชิญ) จะเพิ่ม สแต็ค"เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่"1ครั้งถาวร (เพิ่มสูงสุด 4 ครั้ง) ค่า DMG 80%(+3200)*3
 4. ทำดาเมจ 3 ครั้งให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ละครั้งสร้างP.DMG 90%+3600 ถ้าหากสามารถสังหารได้ (รวมถึงสัตว์อัญเชิญ) จะเพิ่ม สแต็ค"เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่"1ครั้งถาวร (เพิ่มสูงสุด 4 ครั้ง) ค่า DMG 90%(+3600)*3
 5. ทำดาเมจ 3 ครั้งให้กับศัตรู 1 ตัว แต่ละครั้งสร้างP.DMG 100%+4000 ถ้าหากสามารถสังหารได้ (รวมถึงสัตว์อัญเชิญ) จะเพิ่ม สแต็ค"เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่"1ครั้งถาวร (เพิ่มสูงสุด 4 ครั้ง) ค่า DMG 100%(+4000)*3
เอ็กซ์คาลิเบอร์เอ็กซ์คาลิเบอร์
 1. ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT600แต้มให้ตนเอง ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT600แต้มให้ตนเอง
 2. ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT800แต้มให้ตนเอง ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT800แต้มให้ตนเอง
 3. ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT1000แต้มให้ตนเอง ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT1000แต้มให้ตนเอง
 4. ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT1200แต้มให้ตนเอง ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT1200แต้มให้ตนเอง
 5. ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT1400แต้มให้ตนเอง ในการต่อสู้ เพิ่มCRIT1400แต้มให้ตนเอง
เอ็กซ์คาลิเบอร์ เอดจ์เอ็กซ์คาลิเบอร์ เอดจ์
 1. ถ้าชูร่าไม่สามารถฆ่าเซนต์ได้ในเทิร์น ครั้งต่อไปใช้ "เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่" มีโอกาส 80% ที่จะโจมตีเพิ่ม 1 ครั้ง (ไม่สะสมสแต็ค จะคิดจากการเคลื่อไหวทุกครั้ง) มีโอกาส 80% ที่จะเพิ่มการโจมตี
 2. ถ้าชูร่าไม่สามารถฆ่าเซนต์ได้ในเทิร์น ครั้งต่อไปใช้ "เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่" มีโอกาส 85% ที่จะโจมตีเพิ่ม 1 ครั้ง (ไม่สะสมสแต็ค จะคิดจากการเคลื่อไหวทุกครั้ง) มีโอกาส 85% ที่จะเพิ่มการโจมตี
 3. ถ้าชูร่าไม่สามารถฆ่าเซนต์ได้ในเทิร์น ครั้งต่อไปใช้ "เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่" มีโอกาส 90% ที่จะโจมตีเพิ่ม 1 ครั้ง (ไม่สะสมสแต็ค จะคิดจากการเคลื่อไหวทุกครั้ง) มีโอกาส 90% ที่จะเพิ่มการโจมตี
 4. ถ้าชูร่าไม่สามารถฆ่าเซนต์ได้ในเทิร์น ครั้งต่อไปใช้ "เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่" มีโอกาส 95% ที่จะโจมตีเพิ่ม 1 ครั้ง (ไม่สะสมสแต็ค จะคิดจากการเคลื่อไหวทุกครั้ง) มีโอกาส 95% ที่จะเพิ่มการโจมตี
 5. ถ้าชูร่าไม่สามารถฆ่าเซนต์ได้ในเทิร์น ครั้งต่อไปใช้ "เอ็กซ์คาลิเบอร์ ฟิวรี่" มีโอกาส 100% ที่จะโจมตีเพิ่ม 1 ครั้ง (ไม่สะสมสแต็ค จะคิดจากการเคลื่อไหวทุกครั้ง) มีโอกาส 100% ที่จะเพิ่มการโจมตี
Chart